Đảng Cộng sản Trung quốc dùng thảm trạng đầu độc chì để kích động chống đối Pháp Luân Công

Bản in Bản in

Lời phát biểu của Trung tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp

03-9-2009

NEW YORK – Kể từ khi đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) bắt đầu phát động chiến dịch “tiêu diệt Pháp Luân Công” vào năm 1999, nó thường dùng những sự kiện rất bất công hay bạo động tại Trung quốc và qua mạng lưới truyền thông, tuyên truyền của đảng, chúng buộc tội Pháp Luân Công hay dùng những sự kiện đó kích thích lòng căm ghét chống Pháp Luân Công.

Cuộc biểu tình phản đối tại Shishou vào tháng sáu là một ví dụ rõ ràng khi những công dân tại địa phương biểu tình phản đối một vụ bất công không dính líu gì đến Pháp Luân Công, trong khi đó hệ thống dư luận, tuyên truyền của đảng mô tả vụ đó như là một cuộc nổi dậy do Pháp Luân Công dựng nên. Kể từ khi sau Thế vận hội hồi năm ngoái, nhân viên ĐCSTQ đã thường sử dụng chiến thuật này càng ngày càng nhiều. Mục đích rõ ràng là có hai mặt:

1) Đánh lạc hướng dư luận về những bất công hiện nay

2) Sử dụng và dựng nên bằng chứng để chống đối Pháp Luân Công mà đã được hệ thống truyền thông, tuyên truyền của đảng trong hơn mười năm qua với nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch khủng bố được tiến hành bởi ĐCSTQ một cách có hệ thống mà đã gây cho hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công bị giết hại vì tra tấn và hành hạ, và hàng triệu người khác là nạn nhân của những vụ bắt giam hay bỏ tù một cách bất hợp pháp.

Trung tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp, giống như những người đang quan tâm đến nhân dân Trung quốc, rất đau buồn về thảm trạng đầu độc các trẻ em bằng chỉ tại Wugang. Trong khi báo cáo câu chuyện về những nạn nhân tại Wugang, chúng tôi yêu cầu dư luận quốc tế cũng điều tra và vạch trần tại sao ĐCSTQ — thay vì giải quyết những quan tâm, lo lắng của những bậc cha mẹ đau khổ này một cách trực tiếp – thì chỉ chạy tội và đánh lừa họ với nỗ lực tạo ra sự mâu thuẩn với tín ngưỡng ôn hoà của các đệ tử Pháp Luân Công.

Dịch từ: http://www.faluninfo.net/article/903/?cid=84

Chủ đề: Tuyên cáo
Đăng ngày: 14-09-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Các bài liên quan