NEW YORK –  Cách đây mười một năm, Đảng Cộng sản Trung quốc đã phát động một chiến dịch trừ diệt Pháp Luân Công - một pháp môn tu luyện tâm linh rất ôn hoà và phổ biến được hàng chục triệu người Trung quốc theo tập. Những đệ tử của Pháp Luân Công không còn chỉ...
Ngày 31 tháng Tám  2011 Lời nói đáng ghi nhớ trong tháng này: “Dân làng hy vọng rằng các viên chức trong chính quyền thành phố Jilin sẽ giúp cho Ông Liu khỏi bị giam.” – Trích từ một tờ thỉnh nguyện được ký bởi vài chục dân làng tại làng Fengman xin cho...