“Pháp Luân Đại Pháp, một cái nhìn lịch sử”

Bản in Bản in

Đây là một đoạn phim tư liệu với tiêu đề “Pháp Luân Đại Pháp, một cái nhìn lịch sử”, giới thiệu về tình hình Pháp Luân Đại Pháp. Đoạn phim dài khoảng 12 phút trình bày sự hưng thịnh của Pháp Luân Đại Pháp, hưởng ứng tại các nơi, cũng như tình cảnh đàn áp vô nhân đạo tại Trung Quốc.

Download (file chất lượng video MPG): a_look.mpg (127 MB).

Download (realplayer, chất lượng trung bình): a_look_256.rm (19 MB), hoặc xem trực tuyến (on-line).

Download (realplayer, chất lượng thấp): a_look_56.rm (4 MB), hoặc xem trực tuyến (on-line).

Chủ đề: Bài có ảnh,Chuyên đề,Tư liệu
Đăng ngày: 13-08-2003, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Các bài liên quan