Ý kiến bình luận


13-08-2010

Mười một năm bị bức hại và những hoạt động ôn hoà

NEW YORK –  Cách đây mười một năm, Đảng Cộng sản Trung quốc đã phát động một chiến dịch trừ diệt Pháp Luân Công - một pháp môn tu luyện tâm linh rất ôn hoà và phổ biến được hàng chục triệu người Trung quốc theo tập. Những đệ tử của Pháp Luân Công không còn chỉ...

25-12-2003

Giang Trạch Dân và cuốn sách “Bẻ gãy trục chính của tà ác”

NEW YORK — Mấy tuần rồi quả là khó khăn cho những tên độc tài hết thời, và chắc chắn Giang Trạch Dân, một cựu lãnh đạo Trung Quốc, cũng đang bị đặc biệt để mắt đến. Ngày 4-12-2003, các phương tiện truyền thông Châu Âu báo cáo rằng Toà án Nurmberg District tại...

09-01-2003

Tại sao Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công?

Tại sao Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công? Mặc dù Pháp Luân Công là một nhóm tình nguyện và hoà bình, vốn đã hoạt động tốt từ năm 1992, nhưng Giang Trạch Dân đã cấm Pháp Luân Công tại Trung Quốc vào ngày 20 tháng Bảy 1999. Trong ba năm vừa qua, toàn thế...

09-01-2003

‘Kiến trúc sư’ của cuộc khủng bố

Với những người Tây phương, Trung Quốc thường được coi là một thực thể nguyên khối dao động theo sự vẫy gọi của giới cầm quyền; và hình ảnh này thông thường không phải là không hợp lý căn cứ vào việc Trung Quốc là một quốc gia chuyên chính hơn là dân chủ. Theo...

09-01-2003

Phân tích những lý do lịch sử, xã hội và chính trị đằng sau cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Theo các công bố trên Nhật báo Nhân Dân (Trung Quốc) số ra ngày 27 tháng Bảy năm 1999, và những ghi nhận của các nhân vật trong chính quyền, dưới mắt các nhà lãnh đạo Đảng (Cộng Sản Trung Quốc) sự xung khắc giữa Pháp Luân Công và chủ nghĩa Cộng Sản được xem như là...

09-01-2003

Tại sao đàn áp Pháp Luân Công?

Ngày 25 tháng tư, 1999, hơn mười ngàn học viên Pháp Luân Công đã tập hợp trong trật tự ôn hoà trên đại lộ Fuyou ở Bắc Kinh để kháng cáo lên Văn Phòng Kháng Cáo Trung Ương Trung Quốc, yêu cầu trả tự do cho 45 học viên Pháp Luân Công đã bị Cảnh sát bắt một cách...

Tổng số: 6 bài