Các bài giảng và niềm tin

Bản in Bản in

http://media.faluninfo.net/media/photo/2008/06/australia-meditation_small.jpg

Bất cứ cố gắng nào nhằm tổng hợp hay tóm tắt toàn bộ các bài giảng rộng lớn và thâm sâu của Pháp Luân Công đều thiếu sót. Những giải thích đa dạng và phong phú trong cuộc sống thực của những học viên cũng không thể đủ được.

Vì lý do này người đọc nên tham khảo trang web www.falundafa.org, ở đó có sách bao gồm các bài giảng của Pháp Luân Công, tên là Pháp Luân CôngChuyển Pháp Luân, quý vị có thể đọc trực tuyến hoặc tải xuống.

Tuy nhiên, với lưu ý đó, có thể nói tới những đặc điểm nổi bật của các bài giảng và niềm tin của Pháp Luân Công.

Môn phái này dựa trên tiền đề là vũ trụ hoặc lĩnh vực tinh thần, cơ bản là tốt. Những yếu tố hay đặc tính căn bản được tóm tắt là Chân-Thiện-Nhẫn, có thể được dịch bề mặt là sự chân thật, lòng tốt, và sự nhẫn nại. Những tính chất này được cho là vốn có ở mọi vật chất và sinh mệnh. Như thế, vũ trụ trong Pháp Luân Công là một thực thể tinh thần – được thể hiện và củng cố bởi những đức tính vĩnh cửu nhất định.

“Cốt lõi của Pháp Luân Công là các giá trị của chân, thiện, và nhẫn. Pháp Luân Công giảng rằng đây là các đặc tính căn bản của vũ trụ”.

Cách nhìn thế giới này đưa ra khả năng chuyển hóa cá nhân sâu sắc. Qua việc học tập các bài giảng Pháp Luân Công, hay Pháp, sự áp dụng các bài giảng vào cuộc sống, và sự luyện tập thân thể của Pháp Luân Công, một người có thể phát triển tới trạng thái tự nhận thức lớn hơn và biết rằng điều đó phản ánh mức độ đồng hóa của người đó vào chân thiện nhẫn.

Trung tâm của quá trình này là một niềm tin rằng bất hạnh, đau khổ và tai họa – cùng với các hiện tượng không tốt khác – đều là kết quả của nghiệp trong cuộc sống của người đó. Nghiệp theo cách nhìn này được hiểu là một dạng vật chất. Sự có mặt của nó có thể, và chắc chắn, được giảm bớt và cuối cùng được bỏ đi hoàn toàn qua sự luyện tập. Để điều này xảy ra còn có một điều kiện để làm trong sạch thể chất nếu không thì  không áp dụng được với người trung bình.

Kết quả của nghiệp được cho là những dính mắc, một kiểu làm nhơ bẩn tinh thần cản trở tâm trí và cách ly một người, giống như nghiệp làm, khỏi những đức tính sâu kín của vũ trụ. Dính mắc được loại bỏ qua quá trình tự tu luyện trong Pháp Luân Công; dưới sự chỉ dẫn của các bài giảng, học viên phát triển một khả năng tự nhận thức còn lớn hơn nữa mà cho phép nhận rõ giữa những gì là ý nghĩ thực sự của mình và những gì chỉ là dính mắc, khái niệm hay mong muốn mơ hồ. Vì thế một người có thể chấm dứt tạo nghiệp như trước đây, và từ từ giảm bớt sự hiện diện của nghiệp khỏi thân thể.

Một dấu hiệu xác nhận của quá trình này đặc trưng trong Pháp Luân Công  là sự quan trọng của việc “nhìn vào trong”. Một người được gọi là nhìn vào trong bản thân họ khi họ gặp phải sự bất hạnh hay xung đột, họ nhìn kỹ vào trong nơi sâu kín của tâm trí tìm ra những động cơ, dính mắc, v.v  không trong sạch mà có thể là nguồn gốc bên dưới của những gì được biểu hiện bên ngoài. Theo cách nói quen thuộc hơn, bạn học để không khiển trách, trách mắng người khác. Vũ trụ, tới mức độ những gì vận động của nó phản ánh vào trạng thái bên trong của chung ta, cuối cùng chỉ là một nơi có trật tự và công bằng.

Trong cách nhìn của Pháp Luân Công, nếu vũ trụ có trật tự, thì nó không phải là sản phẩm của sự ngẫu nhiên hay vận động hỗn loạn. Mà, sự tồn tại cao hơn, các hình thức sống có ích là cơ sở của các bài giảng, và đó là sự thể hiện của chúng và những sự vận động được tin là để cho chúng ta biết và định hình thế giới quanh chúng ta.

Trong quan niệm Trung quốc truyền thống, tự thân thể được hiểu là một chỗ chứa các năng lượng tinh vi. Những năng lượng này khi được tinh chế có thể được lưu tại mức độ các tế bào và được sử dụng dưới các tình huống cụ thể nào đó. Thay đổi về mặt thể xác, như trong trường hợp của thân thể, là dựa vào thay đổi tinh thần và nhận thức. Nếu không có sự nâng cao của tinh thần và nhận thức, thì thể xác tất yếu bị hạn chế. Nếu theo cách bình thường “qúy vị là những gì quý vị ăn”, thì trong lãnh vực tâm-vật lý của tu luyện, quý vị sẽ là những gì quý vị nghĩ.

Điều xấu rất nhiều là một sự hiện diện, hoặc khả năng, trong vũ trụ luận này. Nếu có điều tốt trong vũ trụ này, cũng sẽ có sự đối lập của nó, điều xấu.

Cuối cùng vũ trụ Pháp Luân Công có thể được mô tả là một vũ trụ khá chặt chẽ, thậm chí chỉ có thể nhận thức được bằng tinh thần, và chứa đầy khả năng và hứa hẹn chuyển hóa cá nhân.


Bản tiếng Anh: http://www.faluninfo.net/topic/25/

Chủ đề: Pháp Luân Công
Đăng ngày: 18-03-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Các bài liên quan