Bốn Lý do Chính Tại sao Bộ phận mềm kiểm duyệt “Green Dam Youth Escort” Là để nhắm vào Pháp Luân Công

Bản in Bản in

18-6-2009 NEW YORK – Mặc dầu có một điểm chung đồng trong số những nhà báo là Pháp Luân Công hầu như đã bị “đập tan” (một từ ngữ được đảng Cộng sản Trung quốc tung hô), mức độ mà Pháp Luân Công và cũng là mục đích chính của Green Dam nhắm vào, chứng tỏ rằng sự cưỡng lại của các đệ tử Pháp Luân Công vẫn là một mối quan tâm lớn lao nhất vẫn tồn tại trong hàng ngũ lãnh đạo ĐCSTQ.

Theo sự phân tích của những bộ khoá chữ của Green Dam, 2,700 bộ khoá chữ này có liên hệ đến các mạng về tính dục, trong khi đó có đến 6,500 bộ khoá chữ có liên quan đến những đề tài “nhạy cảm về chính trị” – đại đa số trong nhóm này là Pháp Luân Công (báo cáo). Nếu, thật ra, Pháp Luân Công đã bị “đập tan” thì tại sao nó lại là mục tiêu lớn nhất của sự kiểm duyệt từ ĐCSTQ? Sau đây là bốn lý do chính.

(1) Che dấu tội ác chống lại các đệ tử Pháp Luân Công, đặc biệt là trước ngày Kỷ niệm 20 tháng Bảy

Hơn 10 năm qua, các đệ tử Pháp Luân Công đã là mục tiêu của những vụ bắt bớ bất hợp pháp, bị tra tấn, và giết hại trong các trại “cải tạo” và các trại cưỡng bức lao động trên khắp Trung quốc một cách có hệ thống, những vụ hành nhung mà các nhà pháp lý phải đặc biệt xếp loại là những tội ác chống nhân chủng. Những vụ vi phạm về nhân quyền quy mô này đã được đúc kết đầy đủ bằng chứng bởi Trung tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp, Ủy ban Cao cấp Quốc hội Hoa kỳ về Trung quốc, Liên hiệp quốc, Tổ chức Ân xá Quốc tế, và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Tuy nhiên, hệ thống truyền thông bị Đảng điều khiển bên trong Trung quốc đã ngăn chận tất cả các đề tài thông tin của Pháp Luân Công, và việc vào đọc những tin tức có tính cách như thế trên mạng internet cũng bị “Bức tường lửa Vạn lý Trường thành” của Trung quốc ngăn cấm.

Luôn luôn nhạy cảm với ngày Kỷ niệm, nó giống như là gấp rút phải có Green Dam được cài gắn trước ngày 1 tháng Bảy là một phần của những nổ lực ngăn chận gay gắt hơn trên mạng internet trước ngày 20 tháng Bảy – ngày Kỷ niệm phát động chính sách “đập tan Pháp Luân Công”

(2) Ngăn cản những bài viết có liên quan đến Pháp Luân Công mà để vạch trần lịch sử và hoạt động nội bộ của đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ)

Sau mấy năm thỉnh nguyện trực tiếp với các cấp lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ để cho các đệ tử được tu luyện tư do với tín ngưỡng của họ, thì nó trở nên rỏ ràng rằng ĐCSTQ sẽ không thay đổi chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Hơn nữa, những nổ lực tuyên truyền của họ chống lại Pháp Luân Công đã có thành công chút ít về lừa mị công chúng để chống lại Pháp Luân Công cả bên trong và ngoài Trung quốc. Vì thế, cách duy nhất còn lại của các nhà hoạt động Pháp Luân Công là phải chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công bằng đường lối ôn hoà là phải vạch trần lịch sử đúng đắn và bản chất của ĐCSTQ để mọi người có thể không bị lừa mị vì chính sách tuyên truyền của chúng và để biết được chính sách khủng bố Pháp Luân Công một cách đúng đắn và trong phạm vi trung thực một cách lịch sử về chính sách khủng bố này.

Kết quả là, các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc không những chỉ vạch trần những bức hại chống lại họ, mà còn thường xuyên phân phát tài liệu phân tích và giải thích cặn kẻ lịch sử và hoạt động nội bộ của ĐCSTQ. Nguyên lý trong những bài viết về vấn đề này là Chín Bình luận về đảng Cộng sản, phát hành bởi Đại Kỷ nguyên Thời báo, mà đã trở thành một trong những tờ báo được mọi người tìm đọc bên trong Trung quốc và đã phát ra trào lưu ly khai khỏi đảng Cộng sản Trung quốc. Phân tích về những nghiên cứu về kiểm duyệt của ĐCSTQ và những kỹ thuật ngăn cấm (Báo cáo về Open Net Initiative / Phân tích về Green Dam ), Chín Bình luận về đảng Cộng sản, là một trong số những bài viết mà ĐCSTQ sợ nhất.

(3) Muốn ngăn chận Phần mềm cho tự do trên mạng đứng đầu trong nền kỹ nghệ này của Pháp Luân Công

Trong những năm mới đây, một nhóm kỹ sư của Pháp Luân Công đã thành lập Nhóm Tự do Toàn cầu Trên mạng Internet (trang nhà), đã tạo nên được một kỹ thuật thành công nhất trong việc cho phép những người trên mạng bên trong Trung quốc, Iran và những quốc gia khác vượt được những bức tường lửa do chính phủ dựng nên và được vào tự do những trang mạng trên internet (bài viết của báo New York Times ). Một bộ phận chính trong các chức năng của Green Dam là làm vô hiệu hoá những chương trình then chốt của các kỹ thuật tự do trên internet, như là Freegate. Vào ngày Tuesday, Nhóm Tự do Toàn cầu trên Internet tuyên bố sự ra đời của “Green Tsunami”, một “liều thuốc chữa” cho Green Dam (thông báo).

(4) Đối phó với những địa điểm in ấn tài liệu của các đệ tử Pháp Luân Công trên toàn khắp Trung quốc

Các đệ tử Pháp Luân Công có đến hàng triệu người xử dụng internet tại Trung quốc. Hầu hết những người dùng internet này là để lấy tài liệu xuống để dùng cho một hệ thống vĩ đại hơn 200,000 nơi in ấn tài liệu bí mật trên toàn cỏi Trung quốc. Tại những địa điểm này, các đệ tử đã in và phân phát tài liệu, những thư ngỏ và các tài liệu khác để vạch trần những bức hại chống lại Pháp Luân Công cũng như in và phân phát tài liệu khác như Chín Bình luận về đảng Cộng sản.
Các trang nhà của ĐCSTQ đã nói rỏ rằng ĐCSTQ đã xem việc đập tan những “nơi in ấn tài liệu bí mật” đã tràn khắp là việc hàng đầu và những đệ tử dính líu đến những công việc này đã bị kết án tù giam trong những tháng gần đây (tin tức / tin tức). Green Dam như là một công cụ dùng để theo dõi và cấm không được vào những trang mạng để lấy tài liệu xuống từ trên internet dùng để in ấn và cũng là một công cụ cho ĐCSTQ xác định, phá tan, và giới hạn những ảnh hưởng của các trang mạng đó.

Dịch từ: http://www.faluninfo.net/article/889/?cid=84

Chủ đề: Tuyên cáo
Đăng ngày: 27-06-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Các bài liên quan