Trong hội nghị về nhân quyền, Hoa kỳ phải thảo luận về nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất tại Trung quốc

Bản in Bản in

24-4-2011

Tại Trung quốc ngày nay, có đến từ 500,000 đến hơn 1 triệu đệ tử Pháp Luân Công đang bị giam cầm vào bất cứ lúc nào và họ là nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất tại Trung quốc, nếu không phải nói là toàn  thế giới.

Tại Trung quốc ngày nay, cứ mỗi ba ngồi thì có một đệ tử Pháp Luân Công bị chết vì tra tấn và hành hạ trong tù trong (và đó là những trường hợp mà chúng tôi được biết).

Tại Trung quốc ngày nay, hàng vạn triệu đệ tử Pháp Luân Công đang bị đối xử một cách không theo luật pháp và theo cách dã man.

Tại Trung quốc hôm nay, chế độ Cộng sản tiếp tục dùng hàng tỉ nhân dân tệ để trừ diệt Pháp Luân Công.

Tại Trung quốc hôm nay, hàng triệu đệ tử Pháp Luân Công và những người ủng hộ đang hoạt động ngầm các trạm dư luận tại các địa phương lớn nhất trên thế giới, in ấn (hầu hết là tại nhà riêng) và phân phát tài liệu về chính sách khủng bố đang xảy ra với hy vọng rằng người dân sẽ biết được mức độ của nạn diệt chủng và không dính líu vào.
Michael Posner của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ, sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa kỳ trong cuộc đàm phán về nhân quyền tại Trung quốc, xác nhận trong cuộc họp báo mới đây về các trại lao động tại Trung quốc rằng “toàn là những người có liên quan với Pháp Luân Công” (tin tức).  Ủy ban Cao cấp của Quốc hội về Trung quốc tháng trước đã phát hành một bài phân tích nói rõ chiến dịch toàn quốc nhằm để tăng cường “cải tạo” các đệ tử Pháp Luân Công (phân tích).

Khi những nhà ngoại giao Hoa kỳ chuẩn bị ngồi xuống với phái đoàn Trung quốc tại Bắc kinh, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp khích lệ họ phải thảo luận một cách trực tiếp và có ý nghĩa về chiến dịch đàn áp trong 12 năm qua và những bạo động đối với các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc.

Dịch từ: http://faluninfo.net/article/1133/?cid=84

Chủ đề: Tin tức
Đăng ngày: 27-05-2011, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Các bài liên quan