Hàng triệu người trên thế giới chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp

Bản in Bản in

Lời Phát biểu của Trung tâm Pháp Luân Đại Pháp cho Ngày Thế giới Pháp Luân Đại Pháp

07-5-2011

Vào ngày 13 tháng Năm 1992, tại một trường học nhỏ bé vùng đông bắc Trung quốc, Ông Lý Hồng Chí bắt đầu giảng dạy Pháp Luân Công (hay Pháp Luân Đại Pháp), giới thiệu cho Trung quốc hiện đại một pháp môn tu luyện với nguồn gốc xa xưa từ vài ngàn năm trước.  Vào đầu năm 1999, có từ 70 đến 100 triệu người tu luyện tại Trung quốc, những bài thể dục thiền tập nhẹ nhàng chậm rãi thấy vào buổi sáng sớm tại nhiều công viên trên toàn khắp Trung quốc.

Mười chín năm sau đó, Pháp Luân Công đã vượt qua hết những giới hạn về văn hoá, dân tộc để đem lại sức khoẻ cho thân thể, sự thoái mái và an hoà của tâm hồn trong đời sống cho hàng triệu người vòng quanh trái đất.  Từ Cape Town đến Cannes, từ Bangledesh đến Bá linh, từ Tokyo đến Tehran, Pháp Luân Công được tu luyện trên 100 quốc gia, những bài giảng dạy được miễn phí và được dịch ra 30 thứ tiếng.  Thậm chí dưới sự bức hại dã man, hàng chục triệu người tại Trung quốc vẫn tiếp tục tu luyện.

Tâm điểm trong sự giảng dạy của Pháp Luân Công là hiểu rằng Chân, Thiện, Nhẫn là nguồn gốc căn bản tự nhiên của muôn loài, muôn vật.  Đệ tử Pháp Luân Công tìm cách sống đúng với những tính chất này trong đời sống hằng ngày, đem lại không chỉ có sự an hoà và lạc quan trong tâm, nhưng cũng hiểu sâu sắc ý nghĩa đời sống và vũ trụ chung quanh họ.

Và vì thế, vào ngày 13 tháng Năm 2011, các đệ tử Pháp Luân Công và những người ủng hộ trên toàn thế giới chào mừng Ngày Thế giới Pháp Luân Công, để bày tỏ lòng cám ơn đối với Ông Lý vì lời dạy và sự tốt lành mà những lời dạy đó đã mang đến trong đời sống của mọi người.  Trong số những lới chúc tụng, thì có hàng trăm các chào đầy màu sắc đã gởi đến từ Trung quốc và sẽ được đăng trên những mạng Pháp Luân Công tại hải ngoại.

Pháp Luân Công được lan truyền trên thế giới kể từ năm 1992, hàng triệu người trở thành không bệnh tật, giải quyết được những khó khăn trong gia đình và khám phá được sức mạnh tuyệt diệu của sự thiện lành.

Chính vì món quà này, họ sẽ chào mừng trong tuần này.

Muốn biết thêm chi tiết về Pháp Luân Công, sự lan truyền tại Trung quốc và ở nước ngoài, và những kinh nghiệm về tu luyện, xin đọc:

Dịch từ: http://faluninfo.net/article/1135/?cid=84

Chủ đề: Pháp Luân Công,Tin tức
Đăng ngày: 19-05-2011, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.