Đàm phán Nhân quyền với lãnh đạo Trung quốc phải đưa vấn đề Pháp Luân Công ra công chúng một cách công khai

Bản in Bản in

12 -5- 2010

WASHINGTON DC –  Trong khi Trung Tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tán thành những thảo luận nhằm chấm dứt vi phạm nhân quyền tại Trung quốc, chúng tôi cảnh cáo chống lại việc sử dụng độc quyền của các cuộc họp bí mật với các lãnh đạo Trung quốc.  Những cuộc gặp gỡ như thế không bao giờ đạt được những gì, và chắc chắn sẽ không được gì cho Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công bao gồm hàng chục triệu người tại đại lục Trung quốc và chiếm đại đa số trong nhóm tù nhân lương tâm tại Trung quốc hiện nay (báo cáo)  Vì thế, những cuộc đàm phán về nhân quyền tại Trung quốc mà không bao gồm cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung quốc thì xem như không toàn diện.

Thật ra, cuộc khủng bố này, mà đã đưa đến hàng ngàn người bị giết và hàng trăm ngàn người, nếu không muốn nói đến hàng triệu người, bị giam giữ bất hợp pháp tại các trại tù, trại lao động trên toàn khắp Trung quốc, chưa từng xảy ra trong thế giới hiện đại.  Điều này cần phải được nói rõ ràng với các cấp lãnh đạo Trung quốc trong bất cứ cuộc đàm phán nào, nhưng chúng tôi khuyến khích rằng điều này cần phải làm một cách công khai và rộng rãi để kết quả của cuộc đàm phán đều được mọi người biết đến.

Dịch từ: http://www.faluninfo.net/article/1048/?cid=84

Chủ đề: Tin tức
Đăng ngày: 11-07-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Các bài liên quan