Ngày 13 Tháng 5: Hàng triệu người chào mừng trên toàn thế giới

Bản in Bản in

3 -5- 2010

Lời phát biểu của Trung Tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp nhân ngày Quốc tế Pháp Luân Đại Pháp

Một trong những chương trình chào mừng tại Thành phố New York, các đệ tử Pháp Luân Công biểu diễn múa rồng tại Quảng trường Union.

Vào ngày 13-5-1992, tại một ngôi trường nhỏ tại vùng đông bắc Trung quốc, Ông Lý Hồng Chí bắt đầu dạy Pháp Luân Công (hay Pháp Luân Đại Pháp), giới thiệu cho một Trung quốc hiện đại một môn khí công có nguồn gốc từ hàng ngàn năm trước.  Đến đầu năm 1999, có đến chừng 70 đến 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công chỉ tại Trung quốc, những bài tập động tác chậm rải đều thấy khắp mọi nơi tại các công viên trên toàn nước.

Mười tám năm sau đó, Pháp Luân Công đã vượt qua biên giới của văn hoá và quốc gia để đem đến sức khoẻ, thích thú và tâm trí được bình an cho hàng triệu người trên toàn thế giới.  Từ vùng Cape Town đến Cannes, Bangledesh đến Berlin, Tokyo đến Tehran, Pháp Luân Công được tu luyện trên 100 quốc gia, tài liệu giảng dạy miễn phí được dịch ra trong 40 ngôn ngữ.  Mặc dầu bị khủng bố tàn bạo, hàng chục triệu người tại Trung quốc vẫn tiếp tục tu luyện.

Và vì thế, vào ngày 15-03-2010, các đệ tử Pháp Luân Công và thân hữu vòng quanh thế giới đã chào mừng Ngày Thế giới Pháp Luân Đại Pháp, để cám ơn Ông Lý đã truyền giảng môn tu luyện của ông và những tốt đẹp mà môn tu luyện này đã đem đến trong đời sống của họ.  Trong số những nghĩa cử chào mừng, hàng trăm thiệp chào mừng đã được gửi ra từ Trung quốc đã đã được đăng trên các trang mạng của Pháp Luân Công tại hải ngoại.

Cốt lõi của giáo lý Pháp Luân Công là sự thông hiểu rằng Chân, Thiện và Nhẫn là tính căn bản tự nhiên của mọi sự sống và muôn loài.  Khi họ sống đúng với ba đặc tính căn bản này trong ý niệm và việc làm hằng ngày của họ, những người tu luyện không những nhận thấy được sự bình an từ trong tâm và lạc quan thậm chí trong những hoàn cảnh cực kỳ nguy khốn, mà còn có được sự hiểu biết sâu xa về cuộc sống và vũ trụ chung quanh họ.

Với sự phổ truyền khắp thế giới từ năm 1992, hàng triệu người đã thấy được những triệu chứng bệnh tật của họ biến mất, giải quyết được những vấn đề khó khăn trong gia đình, tha thứ những ai đã có ý hại họ, và khám phá được sức mạnh tuyệt vời của lòng bao dung.

Chính vì món quà đó, họ đã chào mừng ngày lễ này.

Muốn biết thêm chi tiết về Pháp Luân Công, làm thế nào để Pháp Luân Công được lan truyền tại Trung quốc và nước ngoài, và những gì những người tu tập đạt được, xin vào:

Dịch từ: http://www.faluninfo.net/article/1050/?cid=84

Chủ đề: Tin tức
Đăng ngày: 11-07-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Các bài liên quan