‘Con đường phản bổn quy chân’

Bản in Bản in

Mot hoc vien Dai PhapMột đoạn phim rất hay giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, một Pháp môn tu luyện hiện đang được hồng truyền khắp nơi trên thế giới, một con đường ‘phản bổn quy chân’, con đường của trở về với cội nguồn bản lai của những con người chúng ta.

Đoạn phim trình bày ngắn gọn, mang tính chất giới thiệu thông tin, về những ngày đầu Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng, rồi tiếp đó phổ biến rộng khắp và nhận được hưởng ứng từ khắp mọi miền thế giới. Đồng thời đoạn phim cũng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong bối cảnh của ‘giới tu luyện’, những con người hằng nguyện ước tìm cầu chân lý, tìm cầu con đường an lạc trở về cội nguồn của mình.

Thời lượng: khoảng 20 phút.

Download phim chất lượng VCD (file mpeg).

Download phim chất lượng trung bình (file real video), hoặc xem trực tuyến (online).

Download phim chất lượng thấp (file real video), hoặc xem trực tuyến (online).

Chủ đề: Bài có ảnh,Tư liệu
Đăng ngày: 12-09-2003, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Các bài liên quan