Hướng dẫn gửi bài

Bản in Bản in

Trang web Đại Pháp Info bao gồm các bài dịch từ trang web chính thức của Trung Tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp www.faluninfo.net (tiếng Anh) và chinese.faluninfo.net (tiếng Hán).

Các bạn đồng tu nào phát tâm trợ Sư hồng Pháp xin vui lòng dịch các bài trên các trang web nói trên và gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected].

Biên tập viên bảo lưu quyền chỉnh sửa bài gửi đến mà không phải thông qua sự đồng ý của người gửi. Chúng tôi mong quí vị thông cảm vấn đề này không phải chỉ là các yêu cầu nhằm đảm bảo nội dung của trang web mà chúng tôi còn không có đủ thời gian và nguồn lực để duy trì thông tin trao đổi trên diện rộng. Nếu quí vị không muốn chúng tôi thay đổi bất cứ điều gì trong bài viết, xin ghi chú ngay trong bài và chúng tôi sẽ tôn trọng nguyện vọng của quí vị nếu chúng tôi chọn đăng bài ấy.

Chân thành cảm ơn sự đóng góp của quí vị cho Đại Pháp Info.

Cùng chung nguyện ước hồng truyền Đại Pháp.
Ban biên tập,
[email protected]

Chủ đề: Tin tức
Đăng ngày: 01-12-2002, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.