Chúng tôi tự giới thiệu

Bản in Bản in

Hiện nay tại Trung Quốc hàng trăm nghìn người vô tội đang bị ngược đãi. Hàng chục nghìn người đang bị giam cầm trong các trại lao động cải tạo, nhà tù, thậm chí bệnh viện tâm thần. Đơn giản chỉ vì họ muốn giữ vững đức tin chính tín của mình.

Đó là ai? — Đó là những học viên Pháp Luân Công.

Trong lịch sử, có nhiều người dân đã từng bị đàn áp chỉ vì tín ngưỡng của mình. Nhưng chưa từng bao giờ có cuộc đàn áp nào rộng lớn và tàn bạo hơn cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hàng trăm nghìn người bị ngược đãi, hàng chục nghìn người bị bắt giam. Kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu ngày 20 tháng 7, 1999 đến nay, đã chứng thực được trên 500 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết. Tuy nhiên con số thực tế vượt trội hơn như thế rất nhiều.

Tuy nhiên học viên Pháp Luân Công vốn dĩ là những con người hoà bình, tin tưởng vào chân lý Chân Thiện Nhẫn. Ba năm qua cũng là ba năm cố gắng không ngừng của các học viên Pháp Luân Công khắp trên thế giới, thông qua các hình thức hoà bình và ôn hoà, để chứng thực rằng Pháp Luân Công là tốt, cần chấm dứt lập tức cuộc đàn áp phi lý tại Trung Quốc.

Chúng tôi tình nguyện lập trang web này để đưa đến quảng đại quần chúng nhân dân thế giới thông tin về Pháp Luân Công, nhất là tình hình căng thẳng tại Trung Quốc. Chúng tôi mong muốn rằng, cuộc đàn áp phi lý tại Trung Quốc sẽ sớm được chấm dứt, và Pháp Luân Công sớm được trả lại thanh danh của mình.

Ban biên tập.
Tháng 12, 2002