Chứng Kiến

Bản in Bản inCảnh sát đang dập lửa cho ông Vương bị cháy? Hay hai người đang ở tư thế chụp hình biểu diễn? Một cảnh trong đoạn phim về cái gọi là ‘tự thiêu tại Thiên An Môn’ cho thấy rằng đây chỉ là một màn kịch vụng về của Giang Trạch Dân.
Đây là một đoạn phim tư liệu đã dịch sang tiếng Việt dài khoảng 20 phút lấy từ trang www.fgmtv.org (Phóng Quang Minh). Thông qua một số tư liệu, đoạn phim này đã vạch trần những thủ đoạn lừa dối và vu khống của chính quyền Giang Trạch Dân trong các chiến dịch khủng bố Pháp Luân Công.

Có thể download về hoặc xem trực tuyến (online).

Xem trực tuyến:

– Phân giải thấp: 56k (.ram)
– Phân giải cao: 256k (.ram)

Download:

– Phân giải thấp: 56k (.ra)
– Phân giải cao: 256k (.ra)

Download video chất lượng cao:

JZ-Vie.mpg (213M)

Loại xem trực tuyến và download theo dạng (format) .ram và .ra cần được dùng chương trình RealPlayer để xem. Chương trình này có thể được lấy miễn phí từ www.real.com. Loại hình ảnh chất lượng cao là dạng (format) mpeq, chất lượng tương đương với VCD, và có thể dùng hầu hết các chương trình xem hình phổ thông như Ms Windows Media Player; có thể dùng đoạn phim mpeg này để in đĩa VCD. Cần download tổng cộng 22 files, rồi thêm một chương trình nhỏ .bat. Sau đó chạy chương trình .bat này để tạo ra một file mpeq lớn, đó là file video cần thiết.

# # #

Chủ đề: Bài có ảnh,Tư liệu
Đăng ngày: 30-11-2002, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.